+1 863-397-5981 (Viber, WhatsApp)        edit.florida@gmail.com
Image
Image
Image

Principii privind protecția și confidențialitatea datelor 


Prin această notă de informare vă furnizăm informații referitoare la modul de colectare și gestionare a datelor cu caracter personal utilizatoriilor paginii noastre de web https://www.imobiliareflorida.ro, scopurile pentru care le colectăm și utilizăm aceste informații, modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal, cum sunt gestionate, cui sunt distribuite și ce opțiuni aveți cu privire la utilizarea de către noi a informațiilor dumneavoastră.

Dorim să respectăm pe deplin cerințele legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în special dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European, legea privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Operatorul de date colectează și prelucrează numai acele informații personale pe care vizitatorul le oferă în mod direct și voluntar prin intermediul paginii "Contact". Aceste date (numele, adresa de e-mail, numărul de telefon) sunt necesare pentru comunicarea cu utilizatorul și pentru îmbunătățirea serviciilor proprii. Site-ul nostru nu utilizează informațiile cu caracter personal furnizate în alte scopuri decât cele specificate în această politică de confidențialitate. 

 • Definiții

"GDPR" sau General Data Protection Regulation (Regulament general privind protecția datelor), adoptat de Parlamentul European în aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

„parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

 • Numele și datele de contact ale furnizorului de servicii în calitate de operator de date

Numele / Compania: Edit Gabor, SRL

Sediul / adresa poștală: 6463 Bristol Oaks Dr., Lakeland, FL, 33811 Statele Unite ale Americii

E-mail: edit.florida@gmail.com

Telefon: +1 863 397 5981

Numărul fiscal: 81-2246637

Numele site-ului, adresa: Aim Florida, https://www.imobiliareflorida.ro/

 • Informații importante privind gestionarea datelor

Persoanele implicate în gestionarea datelor sunt utilizatorii paginii de Contact. Scopul gestionării datelor personale este de a comunica cu utilizatorul, de a identifica utilizatorul, de a deosebi de alți utilizatori și de a oferi servicii personalizate utilizatorului. Dacă doriți să utilizați beneficiile de Contact, vi se cere să introduceți informațiile personale solicitate. Refuzul furnizării de date, consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Persoana în cauză poate, în orice moment, să-și retragă consimțământul privind gestionarea datelor personale prin e-mail trimis la adresa de contact; puteți solicita operatorului de date acces la datele dvs. de caracter personal, corectarea, stergerea, restricționarea lor și puteti să vă opuneți prelucrării și portabilității acestor date cu caracter personal.

 • Contact prin website

Scopul gestionării datelor este de a vă oferi servicii suplimentare și personalizate atunci când ne contactați. Furnizarea de date cu caracter personal este absolut necesară din cauza identificării și posibilitătii de contact. Dacă ne scrieți prin intermediul meniului "Contact" de pe pagina noastră de web, vă rugăm să introduceți numele dvs., adresa de e-mail și numărul de telefon pentru a vă răspunde la întrebări sau comentarii. Puteți introduce informații suplimentare în mesaj, după cum doriți.

Date gestionate      Scopul specific al datelor gestionate

Nume                     Identificare, contactare

E-mail                    Identificare, contactare

Număr de telefon   Identificare, contactare

Data înregistrării    Informație tehnică 

Adresă IP               Informație tehnică 

 

Acordul utilizatorului cu politica noastră de confidentialitate poate fi făcut prin bifarea deliberată a căsuței de validare creat în mod expres în acest scop pe pagina „Contact”.

Dacă nu sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dvs. personale, vă rugăm să nu utilizați formularul de contact. 

 • Cookie-uri

La fel ca majoritatea site-urilor web, aplicațiile https://www.imobiliareflorida.ro și (mobile) utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă distinge de ceilalți utilizatori și să afișați în mod interactiv pagina noastră de web. Utilizând cookie-urile, îmbunătățim funcționalitatea site-ului și ușurăm utilizarea acestuia. Puteți să "acceptați" sau să "refuzați" cookie-urile, deoarece puteți utiliza site-ul și fără a utiliza cookie-uri. In acest caz, este posibil să aveți acces limitat la afișările de pagină și la navigare. Alte website-uri legate de site-ul nostru pot utiliza cookies fără o notificare prealabilă. Pentru mai multe informații despre fișiere de tip cookie, pentru a sprijini și îmbunătăți experiența online a utilizatorilor, clic aici

 • Prelucrarea datelor minorilor

Acest website nu este destinat copiilor sub 16 ani, deci nu credem că aceste persoane ne vor contacta/furniza informații personale. Dacă sesizăm că suntem în posesia datelor personale a persoanelor care nu au împlinit vârsta de 16 ani vom încerca să le eliminăm din sistemul nostru cât mai curând posibil.

 • Cum vă protejam datele cu caracter personal

Protejarea informațiilor dvs. cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Datele dvs. vor fi strict confidențiale și nu vor fi divulgate unor terțe părți fără consimțământul dumneavoastră expres și în prealabil. Cu toate acestea, în anumite circumstanțe, este posibil să fie necesar să transmitem aceste date fără permisiunea dvs., spre exemplu autorităților de investigare. Prin metode administrative, tehnice și organizatorice, protejăm datele cu caracter personal furnizate pe acest site împotriva distrugerii, pierderii, modificării accidentale sau ilegale, a utilizării, divulgării sau accesului neautorizate. Tehnologia SSL (secure socket layer) este utilizată pentru a proteja confidențialitatea informațiilor dvs. personale furnizate pe această pagină de web. Confidențialitatea datelor cu caracter personal rămâne în vigoare chiar și după încheierea relației cu persoana respectivă.

Informațiile pe care le furnizați sunt stocate de serverul de găzduire. Datele pot fi accesate numai de personalul nostru sau de personalul de operare al serverelor, dar toți sunt responsabili pentru manipularea sigură și confidențială a datelor. Datele prelucrate sunt date cu caracter personal furnizate de persoana în cauză. Gestionarea datelor se efectuează până la sfârșitul funcționării site-ului web sau în conformitate cu aranjamentele contractuale între operator și host. Persoana în cauză poate solicita, de asemenea, ștergerea datelor sale personale ăi de la "hosting provider" - găzduire site. 

 

Hosting Provider/ Găzduire site:

Numele / Compania: Ötletes Megoldások Kft.

Sediul central: Erkel u.13/A, Budapesta, Ungaria 1092

Telefon: +36 20 537 5070

E-mail: info@otletesmegoldasok.hu

 • Durata prelucrării

Metoda de stocare a datelor este electronică. Operatorul de date stochează datele furnizate de utilizator și îl folosește în scopurile specificate în această notă până când utilizatorul solicită ștergerea datelor prin adresa de e-mail edit.florida@gmail.com. Datele personale pot fi modificate prin e-mail, telefon sau poștă la detaliile de contact specificate.

 • Google Analytics

Site-ul web și aplicația noastră mobilă utilizează sistemul de analiză web Google Analytics și rapoartele sale care contribuie la analizarea utilizării site-ului. În acest scop, Google Analytics utilizează „cookie-uri”, care sunt fișiere-text plasate în calculatorul dumneavoastră, pentru a întocmi rapoarte privind modul în care Dvs. utilizati site-lui nostru. Informațiile generate de cookie-uri cu privire la modul în care este utilizat site-ul (inclusiv adresa dumneavoastră IP) sunt trimise și stocate de Google pe servere din Statele Unite ale Americii. Puteți refuza utilizarea cookie-urilor Google Analytics descărcând și instalând Google Analytics Opt-out Browser Add-on. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

 • Linkuri către alte website-uri

Cu scop strict informativ și ca facilitate pentru vizitatorii noștri furnizăm link-uri către website-ul terței părți. După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, vă rugăm să aveți în considerare faptul că aceste site-uri au politici proprii de confidențialitate și noi nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate pentru conținutul, politicile privind practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

 • Site-uri de socializare

Site-ul nostru are integrată butoane furnizate de diferite site-uri de socializare cum ar fi Facebook, YouTube și Skype.

Facebook: scopul nostru este de a promova site-ul cu consimțământul Dvs. Pentru mai multe informații despre Politica de confidențialitate Facebook, accesați https://www.facebook.com/privacy/explanation. Nu cunoaștem scopul și domeniul de aplicare al informațiilor colectate de Facebook.

Folosim YouTube pentru informarea clienților despre produsele și serviciile noastre. Pentru mai multe informații despre Politica de confidențialitate YouTube, accesați https://policies.google.com/privacy

Folosim Skype ca un instrument de comunicare. Skype face parte din Microsoft, consultați Politica de confidențialitate Microsoft pentru mai multe informații la adresa https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement 

 • Drepturile Dvs. privind protectia datelor personale

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

"dreptul la informare", respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către https://www.imobiliareflorida.ro, conform celor descrise în prezentul document;

"dreptul de acces la date", înseamnă dreptul de a obține confirmarea din partea https://www.imobiliareflorida.ro cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatării sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

"dreptul la rectificare", se referă la dreptul de a obține din partea https://www.imobiliareflorida.ro, fără întârzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;

"dreptul la ștergerea datelor/ („dreptul de a fi uitat”)", înseamnă că aveți dreptul la ștergerea datelor din evidențele noastre, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal;

"dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal" vizează dreptul de a vă opune în orice moment, din motive intemeiate și legitime legate de situația dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează, să facă obiectul unei prelucrari, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. 

Vă puteţi exercita oricare dintre aceste drepturi prin completarea unei cereri şi trimiterea acesteia prin email la adresa edit.florida@gmail.com.

 • Alte prevederi

Furnizorul de servicii își rezerva dreptul de a revizui și actualiza această politică de confidențialitate în mod unilateral, în orice moment. Vă rugăm să verificati secțiunea aferentă Politicii de Confidențialitate, atunci când accesați, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

În cazul în care consideraţi că drepturile Dvs. privind datele personale au fost încălcate, puteţi, de asemenea, să contactaţi şi să depuneţi o plângere la autoritatea locală pentru protecţia datelor:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
anspdcp@dataprotection.ro
Tel: +40.318.059.211 
+40.318.059.212

Ultima actualizare: 25 mai 2023

Image
Copyright © 2024. All Rights Reserved.

CONTACT

Telefon: +1 863-397-5981

Viber, WhatsApp : +1 863-397-5981

Website: www.imobiliareflorida.ro

E-mail: edit.florida@gmail.com

FLORIDA CAPITAL REALTY